vrijdag, 4. april 2008 - 15:19

Instemming beleidsbrief Zeevaart voor schone Noordzee

Den Haag

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de Beleidsbrief Zeevaart ‘Verantwoord varen en een vitale vloot’. Daarin staan ruim 50 concrete acties geformuleerd die ertoe kunnen bijdragen dat de Noordzee schoon en veilig blijft en dat Nederland een aantrekkelijk maritiem land blijft. Dit heeft de Rijksvoorlichtimgsdienst vrijdag laten weten.

Op het gebied van milieu heeft het terugdringen van de luchtverontreiniging door de internationale zeevaart de hoogste prioriteit. Om dit te bereiken zet het kabinet in op het aanscherpen van de internationale emissienormen en maatregelen voor zwavel en stikstof, die ook leiden tot reductie van fijnstof.

Inzet is om vanaf uiterlijk 2015 alle schepen op de Noordzee te verplichten tot het gebruik van zwavelarme destillaat-brandstof. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam worden de mogelijkheden onderzocht om hogere haventarieven te vragen voor de meest vervuilende schepen en om schone schepen gunstigere tarieven te bieden. Ook zet het kabinet internationaal in op normen voor CO2- emissies en klimaatmaatregelen voor de zeevaart.
Provincie:
Tag(s):