dinsdag, 15. januari 2008 - 15:44

Integrale Wijkaanpak Bouwmeesterbuurt van start

Almere

Het college van burgemeester en wethouders in Almere heeft het actieprogramma voor de Integrale Wijkaanpak Bouwmeesterbuurt vastgesteld. Deze wijkaanpak bevat oplossingen om de Bouwmeesterbuurt weer een vitale wijk te laten worden. Dit heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

Deze oplossingen moeten aan de ene kant zorgen voor een opwaardering van de woonomgeving en (sociale) voorzieningen en aan de andere kant voor een verbetering van de toekomstperspectieven van groepen of individuele inwoners van de wijk.

Hierbij valt te denken aan het creëren van prettige openbare (ontmoetings)plekken voor buuractiviteiten, het aanpassen van woningen en de woonomgeving aan de huidige woonwensen, een beter beheer van de woonomgeving, maar bijvoorbeeld ook ondersteuning van vroegtijdige schoolverlaters en talentontwikkeling, leerwerkstages en het aanbieden van zorg.

De gemeente kan deze oplossingen alleen tot een succes maken in samenwerking met haar partners. Woningcorporatie Ymere investeert dan ook fors in de herontwikkeling op het van Eesterenplein en diverse andere maatregelen in de buurt.

De andere partners die zich flink inzetten voor de Bouwmeesterbuurt zijn de basisscholen Piramide, Manse en de Trinoom, Het Oostvaarderscollege, ROC Flevoland, Talent in Opleiding, de Schoor, Zorggroep Almere, de Politie, Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, de Kunstlinie en Speel-mere. Deze samenwerking zal naar verwachting in februari 2008 officieel worden vastgelegd met de ondertekening van het Buurtpact.
Provincie:
Tag(s):