donderdag, 24. januari 2008 - 9:12

Intentieverklaring planontwikkeling Uithuizermeeden

Eemsmond

De gemeente Eemsmond, woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen tekenen vandaag een intentieverklaring om op het gebied van de volkshuisvesting in Uithuizermeeden een kwaliteitssprong te maken.

Er worden plannen gemaakt voor de herstructurering van een aantal locaties in dit dorp. Daarnaast komt er een analyse van de woonbehoefte in Uithuizermeeden.

Aanleiding voor de intentieverklaring is de identiteitsstudie Uithuizermeeden die in december 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze studie worden projecten aangewezen, die in aanmerking komen voor uitbreiding of herstructurering. Bovendien is vastgesteld dat de woningbehoefte in Uithuizermeeden verandert. Er moet worden bekeken hoeveel seniorenwoningen, starterswoningen en andere woningen er in de toekomst nodig zijn en op welke plaatsen. Eemsmond, Marenland en Wierden en Borgen realiseren zich dat ze een gezamenlijke inspanningsverplichting hebben.
Provincie:
Tag(s):