zondag, 3. augustus 2008 - 15:26

Interim-korpschef bij politie Zeeland

Zeeland

Bij het politiekorps Zeeland wordt op korte termijn een interim-korpschef van buiten aangesteld. Deze moet leiding geven aan het korps en de goede verhoudingen binnen het korps herstellen.

Daarover is overeenstemming bereikt tussen korpsbeheerder Schouwenaar, zijn waarnemer Van der Zaag, de ondernemingsraad van het korps en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afgelopen week had de OR het vertrouwen in de korpsleiding opgezegd en ook de politiebonden ACP en APB hebben kritiek geuit op de situatie in het Zeeuwse korps.

De aanstelling van (tijdelijk) een nieuwe korpschef is mede noodzakelijk, omdat de huidige korpschef een verklaring van geen bezwaar van de AIVD, die nodig is voor het bekleden van een vertrouwensfunctie, is onthouden.
Provincie:
Tag(s):