woensdag, 13. augustus 2008 - 20:02

Interim korpschef politie Zeeland voorgedragen

Zeeland

Commissaris J.A.J.T.Vissers (Hans), plaatsvervangend korpschef Rotterdam-Rijnmond, is voorgedragen om als interim korpschef te fungeren bij politie Zeeland.Woensdag 13 augustus, heeft de heer Vissers oriënterende gesprekken gevoerd met de korpsbeheerder, de plv. korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie, de Ondernemingsraad, de leden van het Managementteam en met een vertegenwoordiging van het Regionaal College.

De komende periode zullen de oriënterende gesprekken worden voortgezet. De definitieve beslissing wordt binnen enkele weken verwacht.
Provincie:
Tag(s):