donderdag, 20. maart 2008 - 17:33

Internationale aanpak overgewicht kinderen

Winterswijk

Het college van burgemeester & wethouders van winterswijk heeft besloten deel te nemen aan het internationale project ‘Gesunde Kinder Gesunde Kommunen’ (gezonde kinderen gezonde gemeenten). Dit project is bedoeld om het overgewicht bij kinderen tegen te gaan.

De deelname wordt door alle deelnemende partijen, zowel aan Duitse als Nederlandse zijde, bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring. Voor de uitvoering van het project stelt de gemeente Winterswijk jaarlijks gedurende vijf jaar een bedrag beschikbaar van € 10.000,-.

Het project is in opdracht van de provincie Gelderland opgezet door de Gelderse Sport Federatie. Uit recent onderzoek blijkt dat overgewicht bij kinderen een steeds groter maatschappelijk probleem vormt. Steeds meer kinderen zijn te dik en bovendien zijn ze dat al op steeds jongere leeftijd. Dit probleem zal in de toekomst alleen maar zal toenemen.

In het project wordt samengewerkt met een aantal internationale partijen. Op deze wijze kunnen de betrokken partijen kennis met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Bovendien schept de internationale opzet mogelijkheden voor Europese subsidies.

De gemeente Winterswijk zal in het project werken met de Duitse gemeente Velen, Duitse sportfederaties en de Universiteit Duisburg/Essen. Naast deze partijen zijn een aantal Nederlandse gemeenten, de Gelderse Sport Federatie en een aantal ministeries bij het project betrokken.

Het project richt zich op een integrale aanpak in de verschillende leefgebieden van kinderen. Het is de bedoeling om alle oorzaken van overgewicht aan te pakken, zoals slechte voeding, weinig beweging en weinig ruimte voor beweging.

Niet alleen kinderen met overgewicht, maar alle kinderen worden bij het project betrokken. Hiertoe heeft de gemeente het plan om in gesprek te gaan met alle Winterswijkse partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van het overwichtsprobleem.
Provincie:
Tag(s):