vrijdag, 25. april 2008 - 8:25

Interne verhuizing en de verbouwing van het stadhuis

Terneuzen

In het stadskantoor van Terneuzen komt een nieuwe publiekshal waar klanten beter en vlotter geholpen kunnen worden. De verbouwing daarvoor is in volle gang. Op vrijdag 25 april verhuizen verschillende balies binnen het stadhuis om ruimte te maken voor de verbouwing. Klanten voor alle gemeentelijke diensten kunnen tijdens de verhuizing en verbouwing gewoon bij de gemeente terecht.

De verhuizing houdt in dat de balies tijdelijk in een kleinere ruimte worden ondergebracht. Sommige balies verhuizen tijdelijk naar andere plaatsen in het gebouw. Het gebouw blijft tijdens de verbouwing het komende jaar goed toegankelijk, ook voor minder validen.

De gemeente verwacht dat klanten weinig overlast ondervinden van de verbouwing. Ongemak kan voorkomen in de vorm van geluidsoverlast en drukte van ‘bouwverkeer’ in en rond het gebouw. Bezoekers van het stadhuis kunnen zich melden bij de receptie bij de hoofdingang van het gebouw. Bij de receptie wordt de weg naar de gewenste balie aangeduid.

Voor aanstaande echtparen verandert er trouwens ook iets. De aparte ingang voor trouwerijen vervalt door de verbouwing, zij kunnen nu gebruik maken van de hoofdingang.Klanten van het cluster Werk en Inkomen kunnen al sinds maart terecht op het CWI-kantoor aan de Rosegracht 2 in Terneuzen. Het CWI en de UWV zullen bij de balie van Sociale Zaken in het stadskantoor worden gehuisvest als de publiekshal klaar is.

Tussen de twee gemeentelijke gebouwen in Terneuzen, het stadhuis en het nieuwere kantoor, komt in het lage verbindingsgedeelte een nieuwe publiekshal. Hier komt een centrale balie die de hoge mate van service en klantgerichtheid kan bieden waar de gemeente naar streeft. De vernieuwing van de balie is een van de onderdelen van het zogenoemde ‘vraaggericht werken’. Deze werkaanpak voert de gemeente in om beter aan vragen van klanten tegemoet te komen. Zo is de gemeente, naast een vernieuwing van de balies, bezig om bijvoorbeeld meer digitaal te werken en de regels van de gemeente te verminderen.

Het is de bedoeling dat bezoekers straks ook met alle andere gemeentelijke publieksvragen, naast die over werk en inkomen, aan de centrale balie terechtkunnen. De opening van de nieuwe publiekshal en balie is naar verwachting over ruim een jaar, medio 2009.
Provincie:
Tag(s):