donderdag, 10. januari 2008 - 9:12

Inventarisatie van monumenten in De Glind en Voorthuizen

Barneveld

De gemeente Barneveld inventariseert in de komende periode monumentale panden in De Glind en Voorthuizen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besloten. De gemeente vraagt het Monumenten Advies Bureau (MAB) om de inventarisatie uit te voeren.

In de afgelopen periode heeft de gemeente Barneveld een overzicht gemaakt van monumenten in Barneveld-Dorp. In de nota Herijking Gemeentelijk Monumentenbeleid is de aanbeveling opgenomen om ook in de kernen een inventarisatie uit te voeren. Aan deze aanbeveling wordt nu gevolg gegeven. Voor de selectie van mogelijke panden wordt gebruik gemaakt van het Monumenten Selectie Project. Ook is informa-tie ingewonnen bij de gemeentearchivaris en de Vereniging Oud-Barneveld. Op basis van deze gegevens wordt een uiteindelijke selectie gemaakt van panden, waarvan een beschrijving wordt opgesteld.

De gemeente Barneveld informeert eigenaren van te inventariseren panden over het voornemen om deze inventarisatie uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):