maandag, 22. september 2008 - 17:46

Investeren in cultuur in Limburg loont

Maastricht

Investeren in cultuur levert geld op, genereert banen en draagt aanzienlijk bij aan innovatie, educatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Limburg. Dit is de conclusie van het onderzoek dat MKW Wirtschaftsforschung op verzoek van de Provincie Limburg heeft uitgevoerd. “Uit dit onderzoek blijkt dat cultuur naast haar intrinsieke waarde ook economisch rendement oplevert, en dat biedt natuurlijk uitgelezen kansen voor de ambities in deze regio�, aldus cultuur gedeputeerde Odile Wolfs. “We hebben de uitkomsten deels al meegenomen in ons nieuwe beleidskader cultuur. Maar om de kansen te benutten, is het van groot belang om daar samen met de culturele sector in de (Eu)regio de schouders onder te zetten.�.

Naar aanleiding van het Europese onderzoek ‘The economy of culture in Europe’ uit 2006 heeft de Provincie Limburg in oktober 2007 MKW Wirtschafsforschung GmbH de opdracht gegeven het onderzoek ‘economische waarde van cultuur’ uit te voeren.

Het rapport ‘economische waarde van cultuur’ toont dat cultuur in de provincie Limburg sneller groeit dan de rest van de economie en dat de creatieve industrie ook in de provincie Limburg een conjunctuur-onafhankelijke sector is. Opvallend is de sterke groei van de sector software en games in Nederlands Limburg. Deze sector groeit duidelijk het snelst van alle sectoren. De rapportage bevestigt dat de sector beeldende kunsten tot het kerngebied van de kunst behoort. Deze sector kent de grootste economische waarde en presteert het beste. De sector muziek is niet meer weg te denken uit ons hedendaagse bestaan; nieuwe technologieën dwingen de sector om zich steeds aan te passen aan de markt door middel van innovatieve strategieën. De sector boeken en pers toont weliswaar een afname van het aantal bedrijven en banen, maar daarentegen een toename van de omzet met 17%. Digitale ontwikkelingen dwingen deze sector constant op zoek te gaan naar nieuwe afzetmogelijkheden. De omzet en werkgelegenheid komt voor een belangrijk deel voor rekening van de sector design; deze sector zal in absolute cijfers de sector met de sterkste groei blijven. In Limburg is architectuur vanwege de vele en omvangrijke bouwactiviteiten een groeisector, die verdere aandacht behoeft. In vergelijking met onze buurlanden is reclame één van de groeisectoren zowel voor wat betreft het aantal bedrijven als banen en omzet.

Met het oog op de Culturele Sprong zijn eveneens in samenwerking met de gemeenten Maastricht en Venlo, casestudies in de rapportage opgenomen over Culturele Hoofdstad 2018 en Floriade 2012. Gedeputeerde Wolfs is tevreden met de conclusie uit het rapport dat een omvangrijk grensoverschrijdend initiatief als de kandidaatstelling als Culturele Hoofdstad van Europa gezien de groei binnen cultuur in vruchtbare aarde valt; hetgeen vervolgens weer leidt tot nog betere groeicijfers in Limburg.
Provincie:
Tag(s):