zaterdag, 20. december 2008 - 11:45

Investeringen van totaal 1,7 miljoen in Overijssels platteland

Zwolle

De provincie Overijssel investeert 475.000 euro in het project Terug naar de Bron. Daarin wordt onder andere geïnvesteerd in het herstel van het oorspronkelijke watersysteem en landschap van brongebieden op de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum. Het voornaamste doel is het tegengaan van verdroging en het vergroten van de natuurlijke kwaliteit. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Het andere project heeft betrekking op herstelwerkzaamheden aan de Grote Otterskooi van Natuurmonumenten in Dwarsgracht, één van de grootste eendenkooien in Noordwest Overijssel. Eendenkooien hebben naast cultuurhistorische waarde ook een belangrijke rol als leefgebied voor de otter en andere dieren.

Niet alleen worden de vangpijpen hersteld en de kooiplassen uitgebaggerd, maar ook de toegankelijkheid van de kooi voor het publiek wordt aanmerkelijk verbeterd.

De subsidies worden verstrekt in het kader van versterking van de kwaliteit van het cultuurlandschap in combinatie met het Europese LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling; ‘Europa investeert in zijn platteland’.

De Europese Unie betaalt 815.000 euro aan de twee projecten en de provincie 520.000 euro. “Daarmee kunnen we het natuurlijk erfgoed in Nationaal Landschap Noordoost Twente en in Nationaal Park Weerribben Wieden in oprichting verder verbeteren� aldus gedeputeerde Piet Jansen.

Met de bijdragen van andere overheden en private partijen wordt er in totaal 1,7 miljoen geïnvesteerd in het Overijssels platteland.
Provincie:
Tag(s):