woensdag, 10. september 2008 - 10:22

Invoer uit China neemt minder hard toe

Den Haag

Bijna elk jaar kopen Nederlandse bedrijven meer Chinese goederen. Sinds 2004 echter groeit de waarde van de goedereninvoer uit China wel ieder jaar minder.

De afgelopen jaren nam de invoer uit China (inclusief Hongkong) fors toe. In 2001 voerde Nederland voor 10 miljard euro in aan Chinees fabrikaat. In 2007 is dat 28 miljard euro. De groei van de invoerwaarde vlakt wel af. In het eerste halfjaar van 2008 was deze groei nog maar 4 procent. Daarmee kwam de groei lager uit dan de toename van de invoer uit andere landen die gemiddeld 12 procent bedroeg.

Een van de redenen dat de invoerwaarde uit andere landen nu harder groeit, is het grote aandeel van aardolie en voedingsmiddelen in de invoer vanuit deze landen. Van deze goederen zijn de wereldmarktprijzen sinds de zomer van 2007 sterk gestegen.

In de eerste helft van 2008 bedroeg de invoer vanuit China 7 procent van de totale Nederlandse invoer. Daarmee behoort China tot de belangrijkste handelspartners van Nederland. Alleen uit Duitsland, België en de Verenigde Staten importeren we meer.

Tot de belangrijkste invoerproducten uit China behoren computers, beeldschermen (televisies, monitoren), kleding en schoeisel. Het aandeel Chinese goederen in de Nederlandse invoer van deze producten is de afgelopen zeven jaar fors toegenomen. Zo kwam in 2001 slechts 2 procent van de ingevoerde beeldschermen uit China. In de eerste helft van 2008 was dit aandeel opgelopen tot ongeveer een derde. Wel neemt dit marktaandeel niet meer zo snel toe als in eerdere jaren. Dat geldt ook voor Chinese computers, kleding en schoeisel.

Ongeveer twee derde van de invoer uit China is echter niet bestemd voor de Nederlandse markt. Deze goederen worden meteen doorverkocht aan andere landen.
Categorie:
Tag(s):