woensdag, 23. januari 2008 - 21:16

Invoering betaald parkeren aan de kust

Lelystad

Het college stelt aan de Raad voor per 1 april 2008 achteraf betaald parkeren in te voeren in het gebied rondom Batavia Stad en Bataviahaven. In 2006 heeft de raad ingestemd met de parkeerexploitatie Batavia Stad en Bataviahaven. Het nu instellen van achteraf betaald parkeren in het gebied zorgt voor een optimaal gebruik van de beschikbare parkeervoorzieningen in het gebied en het opbouwen van een reserve om in de toekomst de parkeervoorzieningen mee te kunnen laten groeien met de parkeerbehoefte.

Elke parkeervoorziening in het gebied is qua capaciteit bedoeld voor een bepaald type bezoeker, met een verblijfsduur variërend van 1 uur tot meerdere dagen. Om de beschikbare capaciteit optimaal te gebruiken, worden via verschillende tariefstellingen de diverse bezoekers naar de juiste plekken geleid.
Voor werknemers in het gebied is er de mogelijkheid een vergunning te kopen, afgestemd op de regeling in het stadshart. Vrijwilligers van de Bataviawerf en het Nieuw Land Erfgoedcentrum worden vrijgesteld van het betalen van parkeergeld.

De gewijzigde verordening Parkeerbelastingen 2008, met de bijbehorende tarieventabel, wordt na vaststelling door de raad gepubliceerd in de Flevopost en op www.lelystad.nl
Provincie:
Tag(s):