zondag, 27. juli 2008 - 16:40

Invoering Milieuzone Maasvlakte

Rotterdam

Het college van B&W heeft besloten een milieuzone voor de Maasvlakte in te stellen. Het verkeersbesluit daartoe zal begin 2009 worden genomen. Dit besluit houdt in dat vanaf 1 januari 2013 alleen vrachtauto’s tot Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 worden toegelaten waarvan de motor voldoet aan Euronorm V. Vrachtauto’s die niet aan deze norm voldoen mogen de milieuzone niet meer in omdat ze de lucht teveel vervuilen.

Met deze maatregel wil de gemeente de luchteffecten van het verkeer van Maasvlakte 2 volledig compenseren. Het college heeft besloten de invoering van deze maatregel bekend te maken, om de transportsector voldoende tijd te bieden om zich hierop voor te bereiden. Samen met de transportsector - Transport en Logistiek Nederland (TLN), de belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) - en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. bekijkt de gemeente komende tijd op welke wijze implementatie van de maatregel voor de transportsector zo soepel mogelijk kan verlopen. De verkeerstekens zullen tijdig op de N15 worden geplaatst, ter hoogte van de eerste afslag na de Suurhoffbrug in westelijke richting.

Om de geringe verslechtering van de luchtkwaliteit door de komst van Maasvlakte 2 te compenseren nemen het Havenbedrijf, het Rijk, provincie en de gemeente Rotterdam maatregelen. De maatregelen richten zich zowel op de binnenvaart als het wegverkeer. Voor de binnenvaart worden in 2025 vuile motoren verboden in Rotterdam. Vanaf 2010 moeten de meest vervuilende schepen extra betalen wanneer ze Rotterdam aandoen. Het geld dat daarmee vrijkomt wordt gebruikt voor een stimuleringsregeling voor schepen, om over te stappen op schonere motoren. Bij het wegverkeer is de inzet tevens gericht op een betere doorstroming, en daarmee minder vervuiling, door de geplande verbreding van de A15 en aanvullende maatregelen van de Verkeersonderneming.
Provincie:
Tag(s):