donderdag, 31. januari 2008 - 11:11

Invoering Parkeerschijfzone in de Stelling 10-15

Lelystad

Het college stelt aan de raad voor een parkeerschijfzone in te stellen in De Stelling 10-15. In dit gebied wordt veel overlast ervaren door bewoners van ‘lang-parkeerders’. De overlast is zodanig dat bewoners hun eigen auto niet kunnen parkeren. De raad heeft in april 2007 besloten tot de uitvoering van een pilot met betrekking tot vergunning parkeren in de wijk De Stelling, om te kijken of dit een oplossing bood voor de parkeeroverlast- en problemen.

Bewoners van de wijk De Stelling zijn expliciet betrokken bij de wijze waarop de pilot is uitgevoerd. Voor deze pilot is gekozen om een combinatie van parkeervergunningen voor de bewoners en kraskaarten voor hun bezoekers in te voeren. De pilot is intussen uitgebreid geëvalueerd. Ook bij deze evaluatie zijn de bewoners uitdrukkelijk geraadpleegd.

De conclusies uit de pilot en de evaluatie hebben geleid tot het hieronder voorgestelde parkeerregime voor de wijk De Stelling. Met ingang van 1 april 2008 wordt een parkeerschijf-zone in de wijk De Stelling 10-15 ingesteld met de volgende kenmerken:
a In de parkeerschijf-zone kan een eder gedurende twee uur parkeren
met een parkeerschijf
b Huishoudens in de betreffende wijk kunnen op naam en kenteken
een onbeperkt aantal bewonersvergunningen (geldigheid één jaar)
aanschaffen tegen legeskosten van 30 euro per vergunning.
c Per huishouden kunnen twee bezoekersvergunningen (geldigheid één
jaar) worden aangeschaft tegen legeskosten van 15 euro per
vergunning voor onbepaald parkeren voor bezoekers in de parkeer-
schijfzone.
d Het systeem alleen te laten gelden op werkdagen tussen
09.00-18.00 u (donderdag tot 21.00 u) en op zaterdagen van
09.00-18.00 u, overeenkomstig met het Stadshart.
Provincie:
Tag(s):