dinsdag, 1. april 2008 - 10:06

Inwoner positief over leefbaarheid en veiligheid

Vinkenveen

Inwoners van De Ronde Venen beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in hun gemeente met het rapportcijfer 7,1. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die onder bijna vierduizend inwoners is gehouden. In november 2007 zijn enquêtes rondgestuurd aan 3.985 willekeurig geselecteerde inwoners van De Ronde Venen van 18 jaar en ouder Zij kregen 40 vragen voorgeschoteld over leefbaarheid en veiligheid in de gemeente en hun buurt. Ruim 1800 inwoners stuurden de enquête ingevuld retour.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat inwoners positiever zijn over hun buurt dan over de gemeente. Het gemiddelde rapportcijfer dat aan de wijk wordt gegeven is een 7,6. Vrijwel alle inwoners vinden dat ze (zeer) prettig wonen, dat er op een plezierige manier met elkaar wordt omgegaan en dat ze het goed hebben getroffen in De Ronde Venen. Ook is men positief over de hoeveelheid openbaar groen, de winkelvoorzieningen en het verenigingsleven.
Het verkeer wordt gezien als de grootste veroorzaker van overlast. Met name hard rijden is veel inwoners een doorn in het oog evenals overlast als gevolg van geparkeerde auto’s. Daarnaast geeft een deel van de inwoners aan overlast te ervaren door groepen jongeren en is men minder te spreken over het aantal voorzieningen voor de jeugd.
Provincie:
Tag(s):