donderdag, 10. januari 2008 - 21:43

Inwoners stemmen over ontwerp Cultureel Kwartier

Assen

Alle inwoners van Assen van 16 jaar en ouder mogen dit jaar via een enquête stemmen op hun favoriete ontwerp voor het Cultureel Kwartier. De mening van de inwoners telt voor 55% mee in de keuze voor het ontwerp. Het oordeel van de instellingen en financiers telt voor 45% mee. Dit voorstel heeft het college op 10 januari aan de raad gepresenteerd.

College en raad hechten eraan dat inwoners een grote stem krijgen in de keuze voor het ontwerp van het Cultureel Kwartier. Uiteraard hebben ook de instellingen en financiers als gebruikers van het complex invloed op de keuze. Op basis van vooraf vastgestelde criteria beoordelen zij de drie ontwerpen op de functionele en financiële kwaliteit.

Het college stelt voor om de publieksenquête via Internet te organiseren. Alle inwoners van Assen krijgen daarvoor een brief met een unieke code waarmee zij kunnen inloggen om hun stem uit te brengen. Mensen zonder Internetaansluiting kunnen stemmen op de plek waar de ontwerpen tentoongesteld worden.

Het organiseren van de enquête onder Assenaren maakt deel uit van de plannen rond het Cultureel Kwartier waarover de gemeenteraad begin dit jaar een besluit neemt. Als de raad over de financiën en het programma van eisen voor het complex heeft besloten, kunnen de drie geselecteerde architect-aannemercombinaties inschrijven op het project en aan het werk gaan. Naar verwachting vindt de enquête in het najaar plaats. Vanzelfsprekend gaat de enquête gepaard met een grote informatiecampagne over de drie ontwerpen en de stemming.

Het Cultureel Kwartier wordt de thuisbasis voor theater, bioscoop, bibliotheek, Centrum Beeldende Kunst en de provinciale bibliotheekcentrale. Ook komen er woningen, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Het Cultureel Kwartier wordt daarmee een belangrijke plek van en voor inwoners van de stad en regio.
Provincie:
Tag(s):