dinsdag, 2. september 2008 - 22:33

Inwoners van Apeldoorn bepalen winnaar Triënnaleprijs

Apeldoorn

Wie levert de mooiste groene bijdrage aan zijn of haar wijk? Tot 25 september 2008 kunnen inwoners van Apeldoorn een stem uitbrengen op de inzendingen van hun stadsgenoten. Zij kunnen hun favoriete idee nomineren op de site www.apeldoorn.nl/triennale of met het stemformulier dat bij de expositie van de plannen in het Stadhuis ligt.

In februari jl. schreef de stichting Triënnale een prijsvraag onder bewoners van Apeldoorn uit. Zij daagde inwoners van Apeldoorn uit hun ideeën over hun eigen leefomgeving om te zetten in concrete plannen. Op de prijsvraag ontving de stichting tien complete plannen. De plannen varieerden van de herinrichting van een plein tot en met het planten van bomen en het beschilderen van huizen.

Een onafhankelijke jury van deskundigen beoordeelde de tien ingezonden ideeën. Deze jury heeft de plannen getoetst of zij daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget van 20.000 euro. Drie van de tien inzendingen komen hiervoor in aanmerking. Uit deze drie plannen bepalen bewoners de winnaar. De bekendmaking van de winnaar is op 27 september tijdens het slotfeest van de Triënnale in het voormalig ACEC gebouw.
Provincie:
Tag(s):