zaterdag, 8. november 2008 - 11:44

Inwoners Weert gaan veiligheid verbeteren

Weert

Om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorpen van Weert verder te verbeteren, gaan inwoners in Weert daar zelf aan meedoen. De gemeente Weert start in 2009 een aantal nieuwe projecten, waarbij burgers een belangrijke rol spelen. Zo gaan zij bij burenruzies bemiddelen en worden jongeren ingezet om een goed contact te bewerkstelligen tussen de politie en de jeugd. Dit soort initiatieven maakt deel uit van het integraal veiligheidsbeleid 2009, getiteld ‘Weer(t) veiliger’, dat de gemeente Weert deze week heeft vastgesteld.

Het accent ligt het komende jaar op het vergroten van de zelfredzaamheid. Vaak zijn problemen, zoals burenruzies, te klein om er de politie bij in te schakelen en is de drempel te hoog om een professionele hulpverleningsinstelling te vragen te bemiddelen. Daarom start de gemeente met het project Buurtbemiddeling. Een beetje hulp van een daartoe opgeleide derde persoon kan net dat steuntje in de rug zijn dat nodig is om kleine conflicten tussen burgers in een vroeg stadium op te lossen. Met de inzet van vrijwilligers als buurtbemiddelaars wil de gemeente Weert voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grote conflicten.
Provincie:
Tag(s):