dinsdag, 26. februari 2008 - 21:44

Inzameling frituurolie en frituurvet in De Wolden

Zuidwolde

De gemeente De Wolden stimuleert het onlangs gestarte inzamelingsinitiatief van frituurolie en frituurvet voor hergebruik onder haar inwoners. De gemeente heeft contact opgenomen met het bedrijf BIO-D en de inwoners kunnen inmiddels hun frituurolie- en vet deponeren in containers bij het afvaldepot in Zuidwolde. Daarnaast zijn er ook containers geplaatst bij vijf supermarkten, te weten Golf Supermarkt in Koekange, C1000 supermarkt in Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde en Coop in de Wijk.

Het stimuleren van het inzamelen van frituurolie- en vet past binnen het gemeentelijk afvalbeleid van De Wolden. De kern hiervan is dat afvalscheiding op vrijwillige basis gebeurt. De gemeente maakt de inzameling zo gemakkelijk mogelijk, door het plaatsen van containers voor papier, glas en kleding in alle grote dorpen. Bovendien stimuleert zij de gescheiden inzameling van oud papier door een deel van de opbrengst aan te wenden voor ondersteuning van plaatselijke instellingen, zoals basisscholen en dorpsverenigingen.

De gemeente volgt de inzameling van frituurolie- en vet op de voet; zij vindt het belangrijk om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk in een behoefte voorzien wordt. De supermarkten krijgen van BIO-D een vergoeding van € 50,-- per duizend kilogram ingezameld vet. De gemeente verdubbelt dit bedrag, als stimuleringsbijdrage, mits de opbrengst naar een van te voren gekozen goed doel binnen de gemeente gaat.

Verwacht wordt met deze uitvoering opnieuw een klantvriendelijke manier van inzameling te bereiken. Het is gratis voor inwoners en inzamelplaatsen zijn om de hoek. Daarnaast is de inzameling ook milieutechnisch gezien gunstig; van de olie en het vet wordt biodiesel gemaakt.
Provincie:
Tag(s):