dinsdag, 1. juli 2008 - 11:10

Jaarlijks 75.000 jonge rokers minder door rookvrije horeca

Amsterdam

De invoering van de rookvrije horeca zorgt ervoor dat minder jongeren een roker worden. Dit valt af te leiden uit een onderzoek onder jongeren in Massachusets. Daar zorgde een streng rookverbod ervoor dat van de jongeren die experimenteerden met roken, 40 procent minder dan voorheen uiteindelijk een echte roker werd. Met de Amerikaanse cijfers als uitgangspunt betekent de invoering van de rookvrije horeca in Nederland een afname van het aantal jongeren dat rookt met jaarlijks 75.000. KWF Kankerbestrijding juicht dit toe: ongeveer 30% van alle kanker is toe te schrijven aan roken. Als de rookvrije horeca betekent dat naast het beschermen van het horecapersoneel ook minder jongeren gaan roken, dan slaan we een grote slag.

De berekening van 75.000 minder rokers baseert KWF Kankerbestrijding op cijfers van een vierjaar durend onderzoek onder bijna 4.000 jongeren in de Amerikaanse staat Massachusets. Hieruit blijkt dat bij een streng rookverbod het aantal jongeren in de leeftijd van 12 – 17 jaar dat gaat roken, 40 procent lager ligt. Volgens de onderzoekers worden jongeren door het rookverbod minder met roken geconfronteerd waardoor de perceptie verandert over het aantal mensen dat rookt en de illusie dat roken gewoon is. Van de ruim 800.000 Nederlandse jongeren van 13-16 jaar roken er op dit moment ongeveer 185.000.

Jaarlijks sterven in Nederland ruim19.000 mensen als gevolg van roken. Tweederde van deze dodelijke slachtoffers sterft aan kanker. Dit verklaart waarom KWF Kankerbestrijding zich de afgelopen jaren actief heeft ingezet om per 1 juli een rookvrije horeca én een (forse) accijnsverhoging te realiseren. Stefan Wigger, coördinator preventie bij KWF Kankerbestrijding spreekt van een belangrijke mijlpaal. “Met een rookvrije horeca wordt de sociale norm van niet-roken nog sterker neergezet.�

KWF Kankerbestrijding wil in de toekomst nog andere mijlpalen realiseren. Wigger: “Naast vergoeding van hulp bij stoppen met roken is het van groot belang dat nog meer maatregelen worden genomen om het roken verder te ‘de-normaliseren’. KWF Kankerbestrijding vindt het ontoelaatbaar dat tabak het best gedistribueerde product in Nederland is, met naar schatting 60.000 verkooppunten. Ook vinden we het niet acceptabel dat als je een supermarkt binnenstapt je direct wordt geconfronteerd met een schap vol met sigaretten of dat tabakswaren naast snoep of tijdschriften voor jongeren liggen. KWF Kankerbestrijding heeft minister Klink gevraagd deze punten op te pakken in zijn beleid.�
Provincie:
Tag(s):