dinsdag, 7. oktober 2008 - 21:19

Jaarlijks € 150.000,- beschikbaar voor nieuw Regioprogramma Oost

De provincie Groningen stelt voor de periode 2008-2011 jaarlijks
€ 100.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het Regioprogramma Oost. Dit programma is opgesteld door Stuurgroep Oost, bestaande uit de provincie Groningen, de negen Oost-Groningse gemeenten en het Waterschap Hunze en Aa's. De gemeenten dragen gezamenlijk jaarlijks € 45.000,- bij. Waterschap Hunze en Aa's levert elk jaar € 5.000,-.

In het Regioprogramma staan vier thema's centraal: Regionale economie, Regiomarketing, Regionaal erfgoed en Wonen en leefbaarheid. Binnen Regionale Economie richt de Stuurgroep zich op het Midden-en Kleinbedrijf. Ondernemers kunnen adviezen krijgen van het Regionaal Ondernemingsinstituut. Daarnaast wil de Stuurgroep kleinschalig ondernemerschap aan huis stimuleren en ambachtelijke bedrijvigheid in vrijkomende boerderijen. Ook besteedt ze aandacht aan de kwaliteit van bedrijventerreinen, en de toeristische ontwikkeling in Oost-Groningen.
Met regiomarketing wil de Stuurgroep de kwaliteiten van de regio - zoals de ruimte voor ondernemers, goede bereikbaarheid, goedkoop en ruim wonen, goede zorgvoorzieningen en een afwisselend landschap - beter in de markt zetten.

Bij Regionaal Erfgoed gaat het veelal om landschapsherstel en het verbeteren van cultuurhistorische objecten. Voorbeelden zijn De Toekomst te Scheemda en het project Grensland/Vestingland waarin schansen, leidijken en vestingen worden versterkt en hersteld.
De gevolgen van de bevolkingsontwikkeling op de leefbaarheid in Oost-Groningen staat binnen het thema Wonen en Leefbaarheid centraal.
Provincie:
Tag(s):