vrijdag, 13. juni 2008 - 16:40

Jeugdgevangenis het Poortje komt in Heerenveen Noord-Oost

Heerenveen

De gemeenteraad heeft donderdag besloten dat de wijk Heerenveen Noord-Oost wordt aangewezen als vestigingsgebied voor de justitiële jeugdinrichting Het Poortje. De PvdA, het CDA en GroenLinks hadden, tijdens de raadsvergadering van 12 juni, een gezamenlijk verzoek ingediend waarin hierom werd gevraagd. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met hun voorstel. De gemeenteraad vraagt het college van B&W de twee mogelijke locaties, samen met de wijkbewoners, uit te werken.

In het besluit staat dat de twee eerder voorgestelde locaties te veel weerstand oproepen bij de direct omwonenden. De gemeenteraad heeft de wijk Heerenveen Noord-Oost aangewezen als gebied waar de jeugdinrichting gevestigd kan worden.

Het eerder aangewezen Arriva-terrein valt met het raadsbesluit definitief af als mogelijke locatie voor Het Poortje. Dat geldt ook voor de aanvankelijke locatie in Heerenveen Noord-Oost, direct grenzend aan de Zonnebloemstraat. De gemeenteraad draagt het college op om de twee mogelijke locaties, die eerder gepresenteerd zijn op een bijeenkomst op 5 juni, samen met de bewoners uit te werken.

In het besluit wordt ook aangegeven dat er een voorkeur is voor de aanpak volgens het zogenaamde Groninger model. Hierbij wordt Het Poortje op een grondgebied gezet, waar nog geen bebouwing aanwezig is. Later kunnen in de omliggende omgeving huizen worden gebouwd. Toekomstige bewoners kiezen op deze manier zelf om in de nabijheid van Het Poortje te willen wonen.

Het college van B&W gaat samen met de belanghebbenden, waaronder de bewoners, de mogelijke locaties in de wijk op een rij zetten. Na de zomer worden de bevindingen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de raad een keuze maakt voor de definitieve locatie voor Het Poortje.

In juli 2007 gingen college van B&W en gemeenteraad van Heerenveen akkoord met de vestiging in Heerenveen van een nieuwe justitiële jeugdinrichting van Het Poortje, wat op nogal verzet stootte van vele Heerenveners.

Het Poortje heeft op dit moment twee vestigingen in het noorden: jeugdinrichting De Waterpoort in Groningen voor jongeren zonder strafblad en justitiële jeugdinrichting De Veenpoort in Veenhuizen.
Provincie:
Tag(s):