maandag, 14. april 2008 - 11:30

Jeugdzorg in Haaglanden krijgt € 2,3 miljoen extra

Den Haag

Ondanks de toenemende vraag naar jeugdzorg, zijn de jeugdzorginstellingen Haaglanden erin geslaagd het afgelopen jaar de wachtlijst voor jeugdzorg laag en stabiel te houden. Er wachten echter nog altijd teveel kinderen en jongeren te lang op jeugdzorg. Daarom heeft het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden besloten om ruim € 2,3 miljoen aan de jeugdzorginstellingen ter beschikking te stellen om de wachttijden terug te brengen en de verwachte extra vraag naar jeugdzorg in 2008 te kunnen bedienen.

Het Stadsgewest Haaglanden heeft in 2006 en in 2007 extra middelen van het Rijk ontvangen om de wachtlijsten aan te pakken. De inzet van deze middelen heeft geleid tot een lage en stabiele wachtlijst. Om dit resultaat in 2008 vast te kunnen houden en de verwachte extra vraag naar jeugdzorg te kunnen opvangen is het noodzakelijk de capaciteit van de geïndiceerde jeugdzorg te vergroten. Daarnaast is gebleken dat de huidige omvang van de crisisopvang onvoldoende is om in de vraag te kunnen voorzien.

De stichtingen Jeugdformaat, Goodwillwork Den Haag (Leger des Heils) en Horizon ontvangen in dit verband deze extra subsidie voor uitbreiding van het aanbod.In de regio Haaglanden stonden er op 1 juli 2007, 21 jeugdigen, op 1 oktober 2007, 25 jeugdigen en op 1 januari 2008, 56 jeugdigen op de wachtlijst. Dit zijn jeugdigen die langer dan negen weken wachten zonder dat er een vorm van jeugdzorg wordt geboden. Hoewel 56 jeugdigen een aanzienlijk aantal is, is dit aantal relatief laag te noemen. Op 1 oktober 2007 waren er landelijk ongeveer 4.000 jeugdigen die langer dan negen weken moeten wachten op jeugdzorg.Het Stadsgewest wil verder gaan dan een relatief lage wachtlijst; de ambitie is om de wachtlijst in 2008 weg te werken en ook de jeugdigen die wel zorg ontvangen (maar moeten doorstromen naar een andere vorm van zorg) zo snel mogelijk te bedienen. Vooral de verblijfsfuncties vormen momenteel een probleem; de pleegzorg wordt daarom sterk uitgebreid en ook de gezinshuizen en de zelfstandigheidstraining worden naast de crisisopvang flink uitgebreid. De verwachting is dat aan het eind van het jaar voor ongeveer 360 jeugdigen extra ruimte is gemaakt (op jaarbasis) binnen de Haaglandse jeugdzorg. Dit is een verhoging van 7,5% in vergelijking met het aantal jeugdigen dat in 2007 jeugdzorg heeft ontvangen.
Provincie:
Tag(s):