woensdag, 20. februari 2008 - 9:13

Johan Cruijff terug bij Ajax

Amsterdam

(Elfvoetbal) Johan Cruijff gaat terug naar Ajax. De ledenraad van Ajax is dinsdagavond geëindigd in een kleine bijltjesdag. Na afloop van de bijeenkomst van het 24-man tellende gezelschap, bleek niet alleen dat het voltallige bestuur (bestaande uit voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiële zaken Joop Saan) zal opstappen, maar ook dat Johan Cruijff bereid is om bij Ajax het voetbaltechnische beleid vorm te gaan geven.

De raad was in de Amsterdam ArenA bijeen gekomen om te praten over het zondag gepresenteerde rapport van de commissie Coronel. In dat rapport staat harde kritiek op het bestuur en op de directie van de Amsterdamse club. Cruijff - die erelid lid is en op basis daarvan recht had om de vergadering bij te wonen - was tot ieders verrassing ook aanwezig. Hij was speciaal voor de bijeenkomst vanuit Barcelona naar Amsterdam gevlogen. Vandaag reist hij door naar Londen om samen met Jack van Gelder commentaar te geven bij Arsenal-AC Milan.

Johan Cruijff had eerder al aangegeven open te staan voor een technische functie bij Ajax. Op het verzoek van de ledenraad zei hij dan ook ja. Over de precieze invulling van Cruijffs functie wordt nog overlegd.

De ledenraad koos ook voor een nieuwe bestuursstructuur. De eerste aanbeveling die de Ledenraad en het Bestuur heeft overgenomen betreft de wijzigingen inzake het bestuursmodel.

- De Directie van AFC Ajax NV is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.
- Deze Directie staat onder leiding van een algemeen directeur die tevens het boegbeeld van de club wordt.
- De Raad van Commissarissen opereert op afstand en vervult een controlerende en adviserende functie.
- De Ledenraad vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder en blijft binnen de vereniging bevoegd tot aanstellen en ontslag van de bestuurders van de vereniging.

Deze structuur zal de komende maanden worden uitgewerkt en ingevuld. Het huidige Bestuur, bestaande uit voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiële zaken Joop Saan, is van mening dat bij een nieuwe structuur ook een nieuwe personele invulling hoort. Het bestuur heeft daarom aangegeven dat zij terug zal treden zodra de nieuwe structuur vormgegeven is met inbegrip van de personele invulling. Dit zal uiterlijk voor het einde van het lopende voetbalseizoen afgerond zijn.

De bevoegdheden van het Bestuur van de vereniging zullen tot dat moment van kracht blijven. Tevens blijven de leden van het Bestuur in deze periode in functie als commissaris van Ajax NV.

Na afloop van de bijeenkomst bleek min of meer dat er in de loop van de avond een compromis was gesloten. De ledenraad leek immers te zijn begonnen met de insteek, dat de complete leiding (niet alleen het bestuur, maar ook de Raad van Commissarissen en de directeuren Maarten Fontein, Martin van Geel en Jeroen Slop). Deze 'soep' werd uiteindelijk niet zo heet gegeten als-ie werd opgediend.
Categorie:
Tag(s):