vrijdag, 16. mei 2008 - 17:07

John Jorritsma geïnstalleerd als CdK van Fryslân

John Jorritsma is vrijdagmiddag tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten officieel geïnstalleerd als commissaris van de Koningin in Fryslân. De vice- voorzitter van Provinciale Staten, de heer Geart Benedictus, deed dit door Jorritsma de voorzittershamer te overhandigen.
Na de overhandiging van de voorzittershamer sprak Jorritsma zijn installatierede uit.

Op 12 maart droegen Provinciale Staten Jorritsma unaniem voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en na instemming van ministerraad en beëdiging door HM de Koningin, is Jorritsma nu officieel de nieuwe CdK van Fryslân. Provinciale Staten verwachten in de opvolger van de heer E.H.T.M. Nijpels een uitstekende commissaris van de Koningin te hebben gevonden die de belangen van Fryslân en de Friezen goed kan behartigen.

Jorritsma (Bolsward, 1956) was vanaf 2002 directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (N.V. BOM). Eerder was hij onder andere burgemeester van de Brabantse gemeente Cranendonck (1997-2002) en gemeentesecretaris in de gemeenten St. Oedenrode (1991-1997) en Loenen aan de Vecht (1987- 1991). Van 1994 tot 1998 was Jorritsma lid van Provinciale Staten van Noord- Brabant voor de VVD.
Jorritsma is getrouwd en heeft 3 kinderen.
Provincie:
Tag(s):