dinsdag, 27. mei 2008 - 23:25

Jongeren adviseren gemeente over de Delftse Hout

Delft

Wat maakt de Delftse Hout een aantrekkelijk recreatie- en verblijfsgebied voor jongeren? Wethouder Anne Koning vroeg advies aan de 4VWO leerlingen van het Grotius College. Vrijdagmiddag 30 mei presenteren zij hun toekomstvisie voor de Delftse Hout in 2020 aan de wethouder.

In een ‘gebiedsvisie Delftse Hout’ komt te staan hoe het gebied er over ongeveer 20 jaar uit moet zien met betrekking tot natuur, recreatie en verkeer. Uit gebruikersonderzoeken bleek dat er ook behoefte is aan speciale voorzieningen voor jongeren. Daarom is de groep jongeren van het Grotius College één van de partijen waarmee de gemeente praat.

De 4VWO leerlingen hebben de afgelopen 4 maanden in een hiervoor speciaal opgericht duurzaam adviesbureau aan het advies gewerkt. De gemeente verwerkt hun inzichten in de gebiedsvisie. Jongeren oefenen zo echt invloed uit op hun eigen omgeving. Daarnaast sluit het project naadloos aan op de aanpak van het Grotius College: minder uit boeken en meer uit de praktijk leren.

Het samen nadenken over de toekomst van het recreatiegebied is nodig omdat de druk op het recreatiegebied toeneemt. Door de bouw van Vinexlocaties in de directe omgeving moet het gebied een steeds grotere groep mensen bedienen. Ook door de veranderende recreatiebehoeften en nieuwe sporten zoals Nordic Walking wordt het gebied steeds vaker gebruikt. Naar verwachting ligt de gebiedsvisie vóór de zomer bij de gemeente ter inzage.
Provincie:
Tag(s):