woensdag, 5. maart 2008 - 20:56

Jongeren gaan nog te vroeg van school

Hoogeveen

Nog te veel jongeren verlaten vroegtijdig de schoolbanken. In 2007 zijn er in Hoogeveen 323 jongeren gemeld die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten, voor De Wolden waren dat 59.

Op initiatief van de gemeente Hoogeveen is de aandacht voor schoolverlaters en andere risicojongeren verscherpt, door de start in 2007 van een Jongeren Opvang Team (JOT). De betrokken partijen sluiten een proefperiode af en tekenen donderdag een formele samenwerkingsovereenkomst. Zowel de gemeente De Wolden als de gemeente Hoogeveen zijn in het JOT vertegenwoordigd.

“We vinden talentontwikkeling van groot belang,� zegt wethouder Ton Bargeman. “Dat betekent jongeren tot hun recht laten komen, ze stimuleren mee te doen en niet aan de kant te blijven. Als gemeente willen we jongeren die dreigen uit te vallen helpen weer mee te doen, via school of via werken plus leren.�
Provincie:
Tag(s):