vrijdag, 29. augustus 2008 - 10:05

Jongeren moeten veroorzaakte schade zelf betalen

Amsterdam

Elf personen, die behoren tot een overlastgevende jeugdgroep op het
Woortmanplein in Amsterdam, hebben gisteren een brief ontvangen namens burgemeester Cohen waarin staat dat de schade die zij veroorzaakt hebben, op hen verhaald wordt.

Het is voor het eerst dat een gemeente hoofdelijk, op een overlastgevende groep, schade verhaalt. Op Oudejaarsdag 2007, Nieuwsjaarsdag 2008 zijn op het Joop Woortmanplein in Amsterdam grootschalige vernielingen aangericht. De totale schade bedraagt bijna €9.000.

De politie heeft 11 personen geïdentificeerd die deel uitmaakten van de groep die de vernielingen heeft aangericht. Deze personen zijn strafrechtelijk aangehouden en hebben in sommige gevallen hun betrokkenheid bekend. In andere gevallen blijkt hun betrokkenheid bijvoorbeeld uit verklaringen van anderen. Het gaat om jongens die ten tijde van de vernielingen tussen de 13 en 19 jaar oud waren. De jongeren zijn voor een bedrag van €811,96 per persoon aangeschreven.

Als zij dit bedrag binnen 3 weken overmaken onderneemt de gemeente Amsterdam verder geen actie. De vernielingen die zijn aangericht bestonden uit het beschadigen van afvalbakken, een speelobject, verkeersborden, een bank, een hekwerk, een straatnaambord, een betonblok ter afscheiding van plantvakken en een lantarenpaal.
Provincie:
Tag(s):