maandag, 15. december 2008 - 10:04

Jongeren steeds langer in het onderwijs

Groningen

Steeds meer leerlingen blijven na afloop van de volledige leerplicht in het onderwijs of keren daarin terug. Dit komt vooral door de toegenomen populariteit van het hoger onderwijs. Het aantal 16-plussers in het voortgezet onderwijs is echter in de periode 1995/’96–2007/’08 afgenomen.

Het aantal leerlingen en studenten van 16 jaar en ouder was in het schooljaar 2007/’08 15 procent hoger dan in het schooljaar 1995/’96. Per onderwijssoort zijn er forse verschillen. Het aantal leerlingen van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs nam, met 11 procent, sterk af. In het hoger onderwijs nam het aantal leerlingen daarentegen flink toe, met 29 procent. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ten slotte groeide met 18 procent.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen heeft te maken met verandering van de omvang van de bevolking en van het percentage van de bevolking dat deelneemt aan onderwijs. Het effect van deze twee factoren verschilt sterk bij de diverse onderwijssoorten.

De krimp van 11 procent in het voortgezet onderwijs blijkt het gevolg van een fors afgenomen percentage deelnemers. Dit komt vooral doordat leerlingen sneller doorstromen, door minder diploma’s te stapelen en minder te blijven zitten. Doordat tegelijkertijd de bevolking van 16–19 jaar toenam, is de afname van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs beperkt gebleven.

Deelname aan het hoger onderwijs is in de periode 1995–2007 zeer populair geworden. De forse groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs had nog veel hoger kunnen uitvallen als de bevolking in de voor het hoger onderwijs relevante leeftijdsjaren niet was afgenomen. De krimp bedroeg 10 procent.
Provincie:
Tag(s):