dinsdag, 22. januari 2008 - 8:20

Jongerenloket Nijmegen geopend door Aboutaleb

Nijmegen

Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft maandag het Jongerenloket Nijmegen geopend. Jongeren uit de regio Nijmegen zonder werk of startkwalificatie kunnen daar terecht voor begeleiding naar scholing of werk. Het loket is een samenwerking van negen gemeenten, CWI, UWV, het meldpunt voortijdig schoolverlaten en de jeugdzorg.

De doelgroep van het loket bestaat uit jongeren van 17 tot 23 jaar die in de regio Nijmegen wonen en geen startkwalificatie en/of werk hebben.

Doelstelling is deze jongeren actief te traceren en op te zoeken om ze naar scholing of werk te begeleiden. Hiermee verwachten de initiatiefnemers ook de jongeren die zich zelf niet melden en daardoor buiten beeld blijven, beter te kunnen helpen. Naar verwachting gaat het in de eerste twee jaren om 750 jongeren per jaar en na het inlopen van de achterstand om jaarlijks 350 jongeren.

Het jongerenloket past in de plannen van staatssecretaris Aboutaleb om vanaf 2009 aan jongeren een werk-leerplicht op te leggen en daarmee hun maatschappelijke kansen te vergroten. Nijmegen is hiermee al gestart. Jongeren onder 27 jaar krijgen een aanbod voor scholing en/of werk in plaats van een bijstandsuitkering. Onder het credo ‘niemand aan de kant’ wil Nijmegen er voor zorgen dat jongeren actief aan de samenleving deelnemen en bouwen aan hun toekomst.

Aan het regionaal jongerenloket nemen naast Nijmegen de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan den Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen deel. Daarnaast participeren het CWI, UWV, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) en organisaties voor jeugdzorg.

Het loket is gevestigd in de Mariënbeurs (Mariënburg 30) te Nijmegen en op werkdagen open van 8.30 tot 17.00 uur.
Provincie:
Tag(s):