donderdag, 26. juni 2008 - 21:29

Jongerenontmoetingsplaats in Vries stap dichterbij

Vries

Het college van de gemeente Tynaarlo heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het voorstel om een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) in Vries te realiseren. Als de nodige vergunningen daarvoor binnen zijn, wordt de JOP, in de vorm van een soort picknickbank met overkapping, geplaatst op de groenstrook bij de Fledders.

Hiermee komt een ontmoetingsplek voor de jongeren in Vries weer een stapje dichterbij. De groep jongeren, ondersteund door het jongerenwerk van Stichting Trias, zet zich al geruime tijd in voor een eigen plek in de buurt. In februari hebben zij hun plannen voor een ontmoetingsplek zelf aan de buurt gepresenteerd. Tijdens de informatieavond, waar rond de 40 buurtbewoners aanwezig waren, hebben de jongeren uitleg gegeven over de JOP en de spelregels die bij een dergelijke plek horen. Het overgrote deel van de buurtbewoners reageerde positief.

Nu het college akkoord is met de definitieve locatiekeuze wordt de procedure rond de benodigde vergunningen gestart.

Daarnaast zal na de zomervakantie een begeleidingscommissie rond de JOP worden gevormd. Hierin zullen naast de jongeren, politie, jongerenwerk en gemeente eveneens een afvaardiging van de buurtbewoners zitting hebben. Doel van deze begeleidingscommissie is om gezamenlijk te zorgen dat de gemaakte afspraken, spelregels, rond de JOP worden nageleefd.

De jongerenontmoetingsplaats staat helemaal los van de skatevoorziening in Vries. Daarvoor wordt op dit moment een plaats in de buurt van sporthal De Kamp onderzocht. Na de zomer zullen omwonenden daar voor een informatieavond worden uitgenodigd.
Provincie:
Tag(s):