zaterdag, 26. april 2008 - 14:45

Jorritsma krijgt toestemming voor nieuw ondiep systeem

Almere

'De familie Jorritsma heeft een aanvraag ingediend voor een ondiep systeem voor grondwateronttrekking voor warmte-koude-opslag. Dit systeem voldoet aan de eisen van de Grondwaterwet en de provinciale verordening voor de fysieke leefomgeving.' Dit heeft de provincie Flevoland bekendgemaakt.

'Bovendien heeft de familie een gedoogverzoek ingediend om met de ondiepe grondboringen te kunnen starten voordat de definitieve vergunningen zijn verleend', meldt de provincie.

De provincie heeft het gedoogverzoek gehonoreerd, omdat de aanvraag vergunbaar is. Jorritsma zal het oude systeem voor diepe grondwateronttrekking voor eind mei 2008 moeten ontmantelen. Daarmee wordt de oorspronkelijke overtreding ongedaan gemaakt. De begunstigingstermijn die per 1 mei afloopt wordt niet verlengd.
Provincie:
Tag(s):