maandag, 29. september 2008 - 10:40

Jouw maat kickt op bushokjes!

Joure

De vernielingen in de gemeente Skarsterlân, en dan vooral in Joure, zijn erg hoog in vergelijking met vergelijkbare gemeenten. Uitschieter waren de vernielingen rond de recente jaarwisseling, waarbij alleen al aan gemeentelijke eigendommen voor ruim € 100.000 werd vernield. Ook de inwoners van Joure hebben laten weten het zat te zijn. Toch komt er maar weinig informatie bij de politie.

De politie in Joure gaat samen met de gemeente in actie met de stichting Meld Misdaad Anoniem, kortweg M. Het groeiende aantal vernielingen en de klachten van de inwoners waren aanleiding om de aanpak van vandalisme een extra impuls te geven. Daarom ging afgelopen week het project “jouw maat kickt op bushokjes in Joure� van start.

Geregeld wordt een verdachte gepakt en zaken opgelost. Helaas blijven ook veel vernielingen onopgelost. Heel onbevredigend volgens de politie, temeer omdat er ongetwijfeld een hoop informatie onder de bevolking zit en helaas blijft.

Doel van het project “jouw maat kickt op bushokjes in Joure� is om aan de ene kant informatie binnen te krijgen om dader(tje)s aan te kunnen houden. Aan de andere kant willen we een signaal aan de bevolking geven dat de politie al die vernielingen en meldingen erg serieus neemt en er daarom samen met hen iets aan wil doen. Derde winstpunt is dat ook de (potentiële) daders weten dat de pakkans groter wordt. Mogelijk worden er door het project van Meld Misdaad Anoniem al spontaan minder vernielingen gepleegd.


De stichting M., welbekend van Meld Misdaad Anoniem, heeft sinds een jaar een nieuwe dienstverlening: “Met M. in actie�. De actie is erop gericht om mensen te betrekken bij het probleem en te stimuleren om informatie te melden bij de politie, (opsporings-) instanties of anoniem via M.
0800-7000. Joure is niet de eerste. De politie in onder andere Blerick, Utrecht, Goeree-Overflakkee, Bolsward en Lemmer gingen ons al voor. Overigens met wisselend succes. Het breed inzetten van publiciteit en intermediairs bleek van groot belang voor het slagen van een dergelijke actie.

In een verkennend gesprek met de gemeente Skarsterlân, stichting M. en de politie Fryslân is gezamenlijk besloten om met de bevolking in Joure de vernielingen aan te pakken. De Jousters, zowel de jeugd als de volwassenen, wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid op te pakken en te melden wat ze weten, zien en horen. Daarbij wordt eerst gevraagd tips te melden via 0900 8844.
Provincie:
Tag(s):