dinsdag, 22. april 2008 - 15:11

Jumelage met Lubelskie in een nieuw jasje

Gelderland

Op initiatief van Provinciale vernieuwen de provincie Gelderland en de Poolse regio Lubelskie hun vriendschapsband. De Subsidieregeling Lublin-Gelderland uit 1998 is omgezet in een jumelageovereenkomst.

Deze overeenkomst maakt het mogelijk de provinciale steun aan het herinneringscentrum Sobibor te blijven voortzetten en samen te werken aan projecten binnen Europese programma's, zoals het ontwikkelen van contacten tussen hogescholen en centra voor onderzoek en uitwisseling op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie. Daarnaast kunnen kleine organisaties ondersteund worden als het gaat om het uitwisselen van ervaringen.

Subsidieverzoeken worden voortaan afgehandeld via de Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008.

Later dit voorjaar wordt de overeenkomst in Arnhem ondertekend.
Provincie:
Tag(s):