vrijdag, 1. februari 2008 - 10:52

Justitie gaat probleem-jongeren harder aanpakken

Den Haag

Er komen meer mogelijkheden om het gedrag van probleemjongeren stevig aan te pakken. Dit blijkt uit een wet van minister Hirsch Ballin van Justitie die op 1 februari 2008 in werking treedt.

De nieuwe wet leidt tot meer keuzemogelijkheden voor de rechter en tevens tot vereenvoudiging van het jeugdstrafrecht. Zo kan de rechter meer maatwerk leveren omdat alle combinaties van jeugdstraffen mogelijk worden. Nu kan bijvoorbeeld een onvoorwaardelijke jeugddetentie niet worden gecombineerd met een geldboete. De regeling maakt dat wel mogelijk. Ook worden beperkingen weggenomen die gelden voor de mogelijkheid om jeugddetentie samen met een taakstraf op te leggen.

Er is sprake van een verharding van de jeugdcriminaliteit. Meer jongeren plegen zwaardere geweldsdelicten en hebben in toenemende mate te kampen met ernstige gedragsproblemen. Strafrechtelijke aanpak van deze jongeren zal effectiever zijn als die meer gericht is op (her)opvoeding.
Provincie:
Tag(s):