donderdag, 16. oktober 2008 - 12:24

Justitie niet langer proces-vertegenwoordiger bij kinderontvoering

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie is voornemens om de rol en taken van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderontvoering (CA), dat een onderdeel is van het ministerie van Justitie, te wijzigen. In de nieuwe situatie zal de CA in internationale kinderontvoeringszaken bij rechtszaken in Nederland niet langer optreden als procesvertegenwoordiger namens de buitenlandse achtergebleven ouder.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat betekent in de praktijk dat op termijn de CA niet meer namens buitenlandse partijen tegen Nederlandse staatsburgers zal procederen.

De CA is belast met de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Zij draagt zorg voor het teruggeleiden van kinderen naar het land van herkomst wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering en treedt op wanneer er inbreuk gemaakt wordt op het omgangsrecht. In zaken waarbij een kind naar Nederland wordt ontvoerd, staat CA de buitenlandse achtergebleven ouders bij in juridische procedures en treedt zij op als procesvertegenwoordiger.

De huidige gang van zaken heeft als voordeel dat de buitenlandse achtergebleven ouder met de CA de beschikking heeft over een gemakkelijk toegankelijke procesvertegenwoordiger. Minister Hirsch Ballin is echter van oordeel dat dit voordeel niet opweegt tegen een gelijke positie van partijen wanneer beide ouders een advocaat moeten inschakelen. Hij zal daarom een wetswijziging voorbereiden die ertoe leidt de CA niet langer optreedt als procesvertegenwoordiger.
Provincie:
Tag(s):