vrijdag, 28. maart 2008 - 16:15

Kabinet: één manier van loonaangifte

Den Haag

Werkgevers gaan straks op één manier loongegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Correctieberichten voor betalingen achteraf over maanden die al verstreken zijn, vervallen per 1 januari 2010.

Op deze manier wordt de polisadministratie overzichtelijker en makkelijker te gebruiken door verschillende afnemers. De loonaangifteketen wordt minder complex omdat er veel minder correcties doorgevoerd hoeven te worden. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën.

De nieuwe regeling zorgt voor een eenduidige loonaangifte. Voor de meeste werkgevers verandert er weinig. Zij verwerken het loon dat zij betalen al meteen in de loonaangifte van de huidige maand, en gebruiken die aangifte ook voor nabetalingen van loon.
Categorie:
Tag(s):