maandag, 22. december 2008 - 15:20

Kabinet akkoord met boordcomputer voor taxi

Den Haag

Het Kabinet stemt in met de wijziging van een aantal besluiten die de invoering van de Boordcomputer Taxi mogelijk moeten maken. Het gaat daarbij om wijzigingen van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Voertuigreglement en het Reglement rijbewijzen.

De besluiten over de boordcomputer worden nu aan de Tweede Kamer gezonden en zullen voor advies aan de Raad van State worden aangeboden. Dit heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat maandag 22 december laten weten.

Boordcomputer Taxi
De Boordcomputer Taxi is een systeem dat digitaal de arbeids-, rij- en rusttijden registreert en alle ritgegevens vastlegt. Op die manier hoeft een taxichauffeur minder administratieve handelingen te verrichten en kunnen eerlijke concurrentie, veiligheid en controle en handhaving verder worden verbeterd.

Het akkoord is opnieuw een grote stap in de richting van de invoering van de Boordcomputer. Vlak voor het ministerraadsbesluit werd ook bekend dat de beveiligingscriteria die de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de boordcomputer heeft gesteld zijn gecertificeerd door de Nederlands Schema voor Certificering Informatie Beveiliging (NSCIB).

Dit betekent dat de criteria internationaal kunnen worden gebruikt om te toetsen of een systeem voor de boordcomputer taxi afdoende bescherming biedt tegen misbruik of manipulatie door hackers, criminele organisaties en onbevoegden.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is de eerste Nederlandse overheidsinstantie waarvoor internationaal erkende gecertificeerde beveiligingscriteria worden gepubliceerd. Naar verwachting wordt de Boordcomputer vanaf het tweede kwartaal 2009 ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):