vrijdag, 15. februari 2008 - 16:35

Kabinet akkoord met nieuwe mediawet

Hilversum

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een nieuwe Mediawet. De nieuwe wet zorgt voor een betere aansluiting van de publieke omroep op het digitale tijdperk.

Ook bevat het voorstel een verbod op alcoholreclame op radio en televisie voor 21.00 uur. Het kabinet wil daarmee drankmisbruik onder jongeren bestrijden.

Als eind 2008 de nieuwe Mediawet in werking treedt, behoren alle vormen van elektronisch aanbod tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Dat geldt ook voor digitale diensten als themakanalen, websites en mobiel aanbod, die onder de huidige Mediawet slechts bijzaak zijn.

De nieuwe Mediawet maakt het verder mogelijk om op te treden tegen zenders die haat zaaien of oproepen tot geweld. Zenders kunnen voortaan van het Commissariaat voor de Media een boete krijgen en tijdelijk of helemaal uit de lucht worden gehaald als zij in Nederland strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens haat zaaien.
Provincie:
Tag(s):