vrijdag, 15. februari 2008 - 16:43

Kabinet bestudeert en beperkt mogelijke risico's staatsfondsen

Den Haag

Staatsfondsen zijn tot nog toe stabiele investeerders gebleken en bestaande wet- en regelgeving biedt een stevig kader voor hun functioneren op de Nederlandse markt, zo blijkt uit een feitelijk onderzoek naar het gedrag van deze fondsen.

Gedrag van staatsfondsen uit het verleden biedt echter geen garantie voor de toekomst. Om potentiële risico’s verder te beperken, neemt het kabinet aanvullende maatregelen zonder dat deze ten koste gaan van het Nederlandse investeringsklimaat. Daarnaast zet het internationaal in op meer transparantie. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Bos van Financiën en minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd.

Staatsfondsen zijn investeringsfondsen van buitenlandse overheden. Zowel nationaal als internationaal zijn er zorgen over hun mogelijke gedrag: in hun beleggingsbeleid en aandeelhouderschap zouden ze politieke motieven kunnen nastreven.

Uit het onderzoek naar het gedrag van deze fondsen blijkt echter dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat ze vanuit andere dan financieel-economische motieven investeren in westerse landen. Staatsfondsen blijken zich te gedragen als stabiele aandeelhouders, gericht op de lange termijn. Internationale verwevenheid biedt ook kansen voor Nederlandse ondernemingen die actief willen worden op de thuismarkten van de fondsen. Al met al dragen staatsfondsen hierdoor bij aan welvaart en financiële stabiliteit.
Categorie:
Tag(s):