vrijdag, 7. november 2008 - 15:50

Kabinet fluit Noord-Holland terug

Haarlem

Het kabinet is teleurgesteld dat de Noord-Hollandgroep het aanbod van het rijk om gezamenlijk op te trekken bij het terugvorderen van tegoeden bij de IJslandse bank heeft afgewezen. Hiermee worden volgens het kabinet de belangen van overige gedupeerde partijen doorkruist.

Nu de Noord-Hollandgroep kenbaar heeft gemaakt definitief de beslaglegging op bezittingen en vorderingen van de IJslandse bank Landsbanki te executeren, draagt het kabinet dit besluit voor vernietiging voor aan de Koningin. Het kabinet heeft op 31 oktober al aangegeven dat indien de groep de executie door zou zetten deze zou worden vernietigd .

In het bestuurlijk overleg van 5 november jl is gesproken over het gezamenlijk behartigen van de belangen richting IJsland. Met de provincie Groningen en de gemeente Den Haag is het kabinet overheen gekomen een gezamenlijk incassobureau in te richten.

Dit waarborgt een goede onderlinge informatie-uitwisseling en een daadwerkelijk gezamenlijk optreden van rijk en medeoverheden. Daarnaast heeft het rijk aangeboden om na afloop van het onderhandelingsproces met IJsland rekenschap af te leggen over de wijze waarop de belangen van de medeoverheden zijn behartigd.
Provincie:
Tag(s):