zondag, 2. november 2008 - 16:31

Kabinet gaat misbruik in vastgoed harder aanpakken

Amsterdam

Het kabinet gaat het misbruik in de vastgoedsector harder aanpakken en meer coordineren. Dat blijkt uit de maatregelen die de ministers Hirsch Ballin (Justitie), Bos (Financiën) en Ter Horst (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer aankondigen. Zowel preventieve, bestuurlijke, fiscale als strafrechtelijke in strumenten worden ingezet.

Bij het voorkómen van misbruik van vastgoedtransacties is een belangrijke rol weggelegd voor juridische en financiële dienstverleners. Daarom wordt op dat vlak een aantal specifieke maatregelen getroffen. Notarissen krijgen in de toekomst direct bericht van het Kadaster als zich bij de verkoop van een pand ongebruikelijke prijsstijgingen voordoen. Bovendien krijgt de notaris toegang tot het register waarin de WOZ-waarde van woningen is vastgelegd. Tegelijkertijd wordt het toezicht op de notarissen aangescherpt en kunnen zij verplicht worden inzage te geven in de onderliggende documenten van een transactie. Financiële instellingen en dienstverleners werken sinds 1 augustus onder de aangescherpte regelgeving ter voorkoming van witwassen en misbruik van vastgoed. De toezichthouders (DNB en AFM) zien nauwlettend toe op naleving daarvan.

De ministers zullen ook overleg voeren met de brancheverenigingen van makelaars en taxateurs over hoe malafide taxaties kunnen worden tegengegaan. Dit sluit aan bij het pleidooi van de parlementaire werkgroep ‘verwevenheid onderwereld/ bovenwereld’. Verder komt er een taxatie-organisatie, het Nederlands Woning Waarde Instituut.

De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de notaris worden ingeperkt om de transparantie en het toezicht te bevorderen. Het Bureau Financieel Toezicht en de kwaliteitstoetsers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie krijgen volledig inzicht in de dossiers. Bij vermoeden van misbruik volgt een aangifte bij het openbaar ministerie. Verder krijgt de notaris de verplichting om de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie inzage te geven in financiële transacties die plaatsvinden via de derdengeldrekening.
Provincie:
Tag(s):