vrijdag, 29. februari 2008 - 19:43

Kabinet gaat onverzekerden opsporen

Groningen

Om het aantal onverzekerden te verminderen, gaat het kabinet hen actief opsporen, zonodig beboeten en indien nodig ambtshalve verzekeren. De nominale premie wordt dan geïnd door middel van bronheffing. Dit staat in het plan van aanpak terugdringen onverzekerden Zorgverzekeringswet, waar de ministerraad op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee heeft ingestemd.

Met dit plan wil het kabinet de onwenselijke situatie dat tienduizenden Nederlanders onverzekerd zijn, aanpakken. De eerste stap in het plan van aanpak is méér voorlichting. Daarbij wordt gekozen voor voorlichting aan groepen, die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek relatief vaak onverzekerd zijn.

Daarbij gaat het onder meer om onverzekerde kinderen, jongeren die 18 jaar worden en allochtonen. Bij deze voorlichting wordt door het ministerie van VWS samengewerkt met onder andere gemeenten en belangenbehartigers van de doelgroepen.

Omdat voorlichting alleen niet voldoende is, komt er actieve opsporing. Iedereen die onverzekerd blijkt te zijn, wordt dan aangespoord zich te verzekeren. Het kabinet wil onverzekerden hiermee wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als mensen desondanks onverzekerd blijven, krijgen zij een boete van ongeveer 300 euro. Of iemand verzekerd is of niet wordt elke drie maanden gecontroleerd.

Als onverzekerden zich nog steeds niet verzekeren, nadat zij twee keer een boete van 300 euro hebben gekregen, wordt een onverzekerde ambtshalve ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Om te voorkomen dat mensen dan de nominale premie niet betalen, wordt deze premie geïnd door middel van bronheffing.
Provincie:
Tag(s):