vrijdag, 14. maart 2008 - 15:38

Kabinet ontmoedigt excessieve beloningen

Den Haag

De ministerraad onderschrijft de aanbevelingen van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (‘Commissie Frijns’). De ministerraad heeft op voorstel van minister Bos en staatssecretaris De Jager van Financiën, mede namens de ministers van Economische Zaken, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de kabinetsreactie op het rapport waarin ook nieuwe maatregelen worden voorgesteld, gericht op excessieve beloningen.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun jaarverslag vermelden hoe de Corporate Governance Code wordt nageleefd. Het kabinet is verheugd over het hoge nalevingspercentage (95 procent), maar onderschrijft het uitgangspunt van de Commissie Frijns dat de naleving 100 procent zou moeten zijn. Het kabinet steunt de Commissie in haar aanbevelingen ter ondersteuning van de Code en rekent op volledige naleving hiervan.

Het kabinet vindt het nalevingspercentage (85 procent) en toepassingspercentage (70 procent) van de codebepalingen met betrekking tot de bestuurdersbezoldiging voor verbetering vatbaar. Op het terrein van bezoldiging blijft zelfregulering het uitgangspunt. Bedrijven moeten gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen blijven aantrekken en behouden.

Goede prestaties dienen beloond te worden, uitwassen worden ontmoedigd. In dit kader wordt de pensioenmaatregel uit het Belastingplan 2008, te weten het niet meer fiscaal faciliteren van pensioenopbouw boven een pensioengevend loon van 185.000 euro (het ‘aftoppen’).

Verder zal in het kader van het wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht’ als uitgangspunt worden genomen dat bestuurders met een persoonlijk tegenstrijdig belang, bijvoorbeeld bij een overname, niet kunnen deelnemen aan de besluitvorming hierover.
Categorie:
Tag(s):