dinsdag, 9. december 2008 - 19:52

Kabinet vraagt advies over wet regulering prostitutie

Den Haag

Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor zelfstandig werkende prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar. Dat staat in het ontwerp voor de wet regulering prostitutie. De ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hirsch Ballin (Justitie) hebben het voor advies gestuurd naar diverse instanties.

De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren, niet om het legale deel van de branche dwars te zitten. Met de nieuwe wet moeten misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestreden worden.

De gemeenten bepalen via de vergunningen waar en hoeveel prostitutiebedrijven of andere seksbedrijven er komen. Voor prostitutiebedrijven kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenoemde nul-optie. De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid. Prostituees worden strafbaar als zij zonder registratie werken of werken in een bedrijf zonder vergunning
Provincie:
Tag(s):