vrijdag, 20. juni 2008 - 16:43

Kabinet wil criminele illegalen uitzetten of vastzetten

Den Haag

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Albayrak van Justitie om criminele illegalen harder aan te pakken. De inspanningen van het kabinet zijn er primair op gericht om criminele illegalen uit te zetten. Als dit niet direct mogelijk is, worden criminele illegalen zo lang mogelijk ten behoeve van de uitzetting of in het kader van het strafrecht vastgezet.

Ook vreemdelingen die een herhaald asielverzoek indienen zullen voortaan vaker in vreemdelingendetentie worden genomen na afwijzing van hun asielverzoek. Het kabinet reageert met dit standpunt op het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar illegaal verblijf.

Met de nieuwe maatregelen wordt ingezet op het maximaal bestrijden van overlast door illegaliteit voor de samenleving. Het kabinet zet ook het strafrecht in om de samenleving te beschermen tegen criminele illegalen. Zo wordt het mogelijk om illegale veelplegers, die voor veel overlast zorgen, voor maximaal twee jaar op te nemen in Inrichtingen voor Stelselmatige Daders (ISD).

Tijdens het verblijf in de ISD krijgen zij de noodzakelijke zorg en wordt gewerkt aan hun terugkeer. Ook blijft de toegang tot de tbs behouden voor delictgevaarlijke en psychisch gestoorde illegalen. Uit een separate evaluatie in opdracht van het WODC blijkt dat de speciale voorzieningen voor illegale tbs-gestelden voldoen. Sinds de opening van deze voorzieningen in augustus 2005 zijn negen tbs-gestelden gerepatrieerd naar het land van herkomst. Dit is meer dan vooraf werd verwacht.

Justitie bereidt met Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politie een landelijk convenant voor ten aanzien van de politiële vreemdelingentaak voor periode 2009-2011. Daarin is niet alleen aandacht voor het bestrijden van illegaliteit door een aanpak gericht op het uitzetten van illegale vreemdelingen, maar ook op de aanpak van migratiecriminaliteit, in het bijzonder mensenhandel, mensensmokkel en identiteitsfraude.
Provincie:
Tag(s):