vrijdag, 10. oktober 2008 - 17:49

Kabinet wil overleg tussen KNMI en private weerbureau's

De Bilt

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft de afgelopen jaren zijn taken, zoals genoemd in de wet op het KNMI, goed uitgevoerd. Deze conclusie trekt het kabinet naar aanleiding van de Evaluatie van de Wet op het KNMI die is opgesteld door KPMG. In het kabinetsstandpunt wordt voorgesteld de regelgeving op enkele kleine punten te wijzigen maar de huidige taken van het KNMI te handhaven.

In de wet op het KNMI uit 2002 is vastgelegd wat de publieke taken zijn van het instituut. Tot de publieke taken van het KNMI behoren het opstellen van een algemeen weerbericht, de waarschuwingen aan de samenleving bij situaties met extreem weer en dienstverlening op het gebied van luchtvaartmeteorologie.

De evaluatie constateert dat zich in Nederland, als eerste land in Europa, een bloeiende private weermarkt heeft kunnen ontwikkelen. Wel is er behoefte aan een beter overleg tussen het KNMI en de private weerbureau’s om afspraken te maken over nieuwe diensten door de markt. In dit overleg kunnen onder andere afspraken gemaakt worden over waarschuwingen voor extreem weer en het zogenaamde Weeralarm. Volgens de evaluatie is het weeralarm een overheidstaak die uitsluitend het KNMI moet verzorgen.
Provincie:
Tag(s):