vrijdag, 31. oktober 2008 - 16:39

Kabinet zal eenzijdige claim Noord-Holland Landsbanki verhinderen

Haarlem

Als de gedeputeerde staten van Noord-Holland - ook namens de overige gedupeerde medeoverheden verenigd in het zogenaamde Noord-Hollandoverleg - besluiten om zelfstandig verdere stappen ter executie van de gelegde beslagen ten laste Landsbanki te nemen, zal het kabinet dit besluit op voordracht van minister Bos en minister Ter Horst vernietigen. Volgens het kabinet is zo’n besluit strijdig met de belangen van alle gedupeerde Nederlandse spaarders. Dit hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën vrijdag 31 oktober laten weten.

In Nederland zijn zo’n 120.000 spaarders en investeerders gedupeerd voor een bedrag van in totaal naar schatting 2 miljard doordat de IJslandse bank Landsbanki Islands hf. niet langer in staat is tegoeden uit te keren.

De Nederlandse Staat heeft op 11 oktober een Memorandum of Understanding met de Staat IJsland gesloten. Daarin stelt Nederland het IJslandse depositogarantiestelsel in staat zijn verplichtingen richting Nederlandse crediteuren na te komen.

Alle Nederlandse spaarders, inclusief gedupeerde overheden waaronder de provincie Noord-Holland, komen in aanmerking voor een uitkering als gevolg van dit garantiestelsel. De details van deze overeenkomst worden momenteel uitgewerkt.

Het kabinet wil niet dat door eenzijdige stappen van getroffen overheden een zo gunstig mogelijke regeling voor alle betrokken crediteuren in Nederland wordt doorkruist. Dit zou in strijd zijn met het algemeen belang.

De beslissingen van vandaag zijn genomen na overleg van de provincie Noord Holland met de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook volgende week zal het overleg verder gaan om gezamenlijk de Nederlandse belangen te behartigen zoals ook afgesproken in het Bestuurlijk Overleg van 21 oktober.
Provincie:
Tag(s):