vrijdag, 25. april 2008 - 21:58

Kamer stemt in met Paddo verbod

Amsterdam

Alle paddenstoelen met een hallucinogene werking (paddo’s) komen op lijst II van de Opiumwet. Hiermee wordt de verkoop van zowel bewerkte als onbewerkte paddo’s verboden. Dit staat in een Algemene maatregel van bestuur waarmee de ministerraad op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd.

Gebleken is dat het gebruik van paddo’s hallucinogene effecten heeft en tot vergaande, levensbedreigende incidenten kan leiden. Deze effecten kunnen ook bij normaal gebruik leiden tot onvoorspelbaar en daarmee risicovol gedrag. Verkoop en bezit van gedroogde paddo’s is al langere tijd verboden. Voor verse paddo’s gaat dezelfde maatregel gelden.

Het effect van gebruik van de verschillende soorten paddo's hangt ook af van de situatie waarin de paddo gebruikt wordt en van de stemming van de tripper. Een paddo kan verkeerd vallen, waardoor de gebruiker een 'bad trip' krijgt. Op 24 maart 2007 pleegde een 17-jarige Franse toeriste zelfmoord door van een viaduct af te springen, terwijl zij naar men zei paddo's had gebruikt. Het meisje zou psychisch in de war zijn geweest.� <10> Volgens het CAM zou zij al eerder een zelfmoordpoging gedaan hebben.

Een 28-jarige Fransman, doodt op 14 juli 2007, zijn hond. De man zei onder invloed van paddo's en wiet te zijn. Later heeft de GGD gemeld dat dit niet het geval was maar dat de man een psychotische episode gehad heeft. Er werden bij onderzoek geen actieve stoffen van paddo's in zijn bloed aangetroffen.

Het besluit om verse paddo’s te verbieden sluit aan bij de situatie in het buitenland. In verreweg de meeste Europese landen geldt een vergelijkbaar verbod.
Categorie:
Tag(s):