donderdag, 18. september 2008 - 9:07

Kandidaten waterschapsverkiezingen bekend

Leeuwarden

Negen partijen/groeperingen hebben een kandidatenlijst bij Wetterskip Fryslan ingeleverd voor de waterschapsverkiezingen 2008. De FNP, Partij voor het Noorden, Water Natuurlijk, Werk aan Water en de ChristenUnie hebben hun kandidatenlijsten op 16 september ingeleverd.

De formaliteiten voor partijen en groeperingen rond de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezingen 2008 zijn nu bijna afgerond. De volgende kandidaten staan bovenaan de lijsten van hun partij/groepering:

• Roel de Jong, uit Oranjewoud: Water Natuurlijk
• Lieuwe Tamminga, uit Leeuwarden: VVD
• Tine Bijstra-de Vries, uit Hoornsterzwaag: Werk aan Water
• Hessel Bouma, uit Turns: Lagere Lasten Burger
• Fimke Hijlkema, uit Haulerwijk: PvdA
• Harry Boon, uit Harlingen: CDA
• Rein Ferwerda, uit Morra: ChristenUnie
• Jan Baan, uit Grou: Partij voor het Noorden
• Lolke Folkertsma, uit Dokkum: FNP

De ingeleverde lijsten worden tijdens de openbare zitting van het stembureau van Wetterskip Fryslân op 24 september 2008 geldig verklaard, als de partijen en groeperingen aan alle formaliteiten hebben voldaan. De lijsten van de deelnemende partijen en groeperingen krijgen dan ook een lijstnummer. Dit gebeurt via een loting. Het toekennen van de lijstnummers gebeurt volgens het Waterschapsbesluit en gaat net zoals bij de ‘gewone’ provinciale of landelijke verkiezingen.
Provincie:
Tag(s):